جستجو
select
select
select
 استادرشتهنویسندهعنوان
دانلود مجید فروزانمدیریت بازرگانیفرزانه چتراییاستراتِی های بازاریابی بیمه عمر از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل 4C
دانلود مجید فروزانمدیریت بازرگانیمعصومه صائبیبررسی آمیخته توزیع کسب و کارهای اینترنتی
دانلود مائده مدنیانمهندسی فناوري اطلاعاتفرنوش رهنماییتحلیلی بر شبکه هاي عصبی مصنوعی و کاربرد آن در پزشکی
دانلود وجیهه کریمیعلوم تربیتی بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی
دانلود وجیهه کریمیعلوم تربیتیمرضیه کامرانیانتاثیربازی و بازی درمانی بر رفع افسردگی
دانلود وجیهه کریمیعلوم تربیتیزهرا رضاییتربیت خانوادگی و مهد قرآن بر روی تربیت دینی کودکان پیش دبستانی
دانلود علیرضا قادریعلوم تربیتیرقیه جعفری بررسی محتوای کتاب تازه تالیف ریاضی پایه پنجم ابتدایی
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیفاطمه کاظمیبررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیهاجر زارعیتاثیر تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران خارجی
دانلود الهه محمدخانیمدیریت بازرگانیحسین شاهپوری ارانیشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان
دانلود الهه محمدخانیمدیریت بازرگانیافروز قنادیمدیریت ارتباط با مشتری در فضای مجازی ecrm
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیحسین شکرالهیبررسی رابطه پلیس با فناوری اطلاعات در کنترل ترافیک و گردشگری
دانلود رویا محمدیروانشناسیرویا امینیبررسی تاثیر بازی های آموزشی برافزایش یاددهی-یادگیری و انگیزش و اشتیاقدانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
دانلود نعمت اله صالحیعلوم تربیتیلیلا عظیمی بررسی تاثیر جذابیت فضای آموزشی بر شادابی نوآموزان
دانلود سعیده معینیعلوم تربیتیفاطمه بهارلوییبررسی تاثیرآموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان از دیدگاه والدین دبستانی
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیاسماعیل نوروزیبررسی توسعه پایدار مناطق گردشگری با تاکید بر گردشگری
دانلود نعمت الله صالحیروانشناسیپور جعفریتاثیر نگرش مذهبی بر سلامت روان زنان شهرستان نجف آباد
دانلود رویا محمدیروانشناسيمهناز سلطانيبررسي رابطه ی فرزند پروری والدین با گرایش به اعتیاد در جوانان خمینی شهر
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیمحسن جعفريتاثیر گردشگري ورزشی بر اقتصاد
دانلود نرگس محمدزادهمدیریت جهانگردیعلیرضا طاهریگردشگری و سلامت
دانلود سرکار خانم حمیدیانعلوم اجتماعیمهدی رادمهرشبکه ی اجتماعی با بزهکاری جوانان سیستان و بلوچستان
دانلود نرگس عزیزالهیمهندسی فناوری اطلاعاتریحانه جلالیسیستم خبره تشخیص مزاج و توصیه¬ مواد غذایی متناسب با مزاج
دانلود ابراهیم گوگونانیمهندسی صنایعمعصومه آذری نجف ابادیکارخانه¬ی صنعتی رب آیدا